“บริษัท นีช คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดด้วยรถกวาดดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นปี 2556 เป็นการร่วมบริหารงานระหว่างผู้ชำนาญการทางด้านรถกวาดดูดฝุ่น และนักบริหารงานมือใหม่ไฟแรง

เริ่มต้นจากการนำเข้ารถกวาดดูดฝุ่นมาจากประเทศออสเตเรียเข้ามาให้บริการกับหน่วยงานทางหลวง ในการเริ่มเปิดงานครั้งแรกเราประสบกับปัญหาหน้างานมีหน้าดินหนา มีหญ้าและต้นไม้ขึ้น รถไม่สามารถทำการดูดฝุ่นขึ้นได้ เราจึงแก้ปัญหาโดยการเพิ่มทีมงานแซะดินไหล่ทางก่อนทำการดูดฝุ่น ในปีถัดมาเราได้เริ่มขยายพื้นที่ให้บริการมากขึ้น เข้าสู่ระดับตำบล ระดับเทศบาล และระดับเอกชน ซึ่งในปีล่าสุดนี้ เราได้ให้บริการกับโรงงาน และบริษัทฯ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ อาทิ พื้นที่โดยรอบโรงงาน พื้นที่ขนส่ง เราพัฒนาตนเองทุก ๆ ปี โดยได้ไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถกวาดดูดฝุ่นในต่างประเทศ ศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้าในทุก ๆ ปี

นอกจากการให้บริการแล้ว เรายังจำหน่ายรถกวาดดูดฝุ่นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยในขั้นตอนก่อนการจำหน่ายเราได้ให้ข้อมูล คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบและรุ่นที่เหมาะสมกับการทำงานของพื้นที่นั้นๆ เพื่อมิให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น หลังจากการจำหน่ายยังมีบริการหลังการขาย และจำหน่ายอะไหล่สำรองอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าหากซื้อรถกวาดดูดฝุ่นกับทางเราไปนั้น มิต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายและอะไหล่สำรองอีกต่อไป”

 
1. เป็นผู้นำด้านการให้บริการทำความสะอาดด้วยรถกวาดดูดฝุ่น อันดับหนึ่งของประเทศไทย
2. เป็นผู้นำด้านการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมด้านทำความสะอาด

 

 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แขวงทางหลวงธนบุรี
แขวงทางหลวงนครนายก
แขวงทางหลวงปทุมธานี
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
 
 
เทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลตำบลนาป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
บริษัท พอสโก เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซี เจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที

 
 
บริษัท เคลียร์ คลีน โซลูชั่น จำกัด
วัดภูเขาทอง จ.ตรัง
บริษัท แอร์รีเทค จำกัด
บริษัท ไทย-อเมริกัน ปั๊ม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เทศบาลตำบลบางแพ
บริษัท รอยส์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด
บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด
บริษัท ซุปเปอร์แวค จำกัด
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน)